O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

7. júl, 2015
6. júl, 2015
5. júl, 2015
3. júl, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
26. jún, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
25. jún, 2015 (10:30)
BC-300, Aula prof. Kneppa

V dňoch 16. – 17.06.2015 sa na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave uskutočnili štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Robotika, Kybernetika a Aplikovaná informatika - doména IT v riadení.

19. jún, 2015 (14:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS