O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

14. september, 2015 - 16. október, 2015
FEI STU v Bratislave
13. október, 2015
Trenčín, areál výstaviska EXPO CENTER a.s., pavilón č. 10
13. október, 2015 - 15. október, 2015
Trenčín

Televízna reportáž na tému Robot na prechádzke. Názov reportáže: „Robot na prechádzke.

17. august, 2015 - 22. august, 2015
Smolenice
26. august, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS