O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov a 7 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

13. október, 2015 - 15. október, 2015
Trenčín

Televízna reportáž na tému Robot na prechádzke. Názov reportáže: „Robot na prechádzke.

17. august, 2015 - 22. august, 2015
Smolenice
26. august, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Robust Controller Design - Vojtech Veselý, Danica Rosinová, Alena Kozáková, 2015
Robustné riadenie - Aplikácie - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2015
Robustné riadenie dynamických systémov  - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2008

Na medzinárodnom sympóziu IFAC Robust Control Design, ktoré sa konalo v Bratislave 8-11. júla 2015, sa pracovníci nášho ústavu zúčastnili siedmimi príspevkami.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS