O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov a 7 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

Úspešní mladí športovci, informatici či fyzici si prevzali z rúk ministra školstva Juraja Draxlera Pamätný list svätého Gorazda. Medzi ocenenými boli Ing. Juraj Slačka, PhD., výskumný pracovník ÚRK FEI STU, absolvent štúdia na FEI STU v odbore Kybernetika, a Bc. Marek Lászlo, študent FEI STU.

20. november, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
13. november, 2015 (10:00)
28. október, 2015 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
28. október, 2015 (12:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Kolektív pracovníkov Ústavu robotiky a kybernetiky: František Duchoň, Martin Dekan, Michal Tölgyessy a Peter Pásztó, sa stal víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií.
Blahoželáme!

14. september, 2015 - 16. október, 2015
FEI STU v Bratislave
13. október, 2015
Trenčín, areál výstaviska EXPO CENTER a.s., pavilón č. 10

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS