Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja utorok 15. september, 2020
Deň pracovného pokoja nedeľa 1. november, 2020
Štátny sviatok utorok 17. november, 2020
Deň pracovného pokoja štvrtok 24. december, 2020
Deň pracovného pokoja piatok 25. december, 2020
Deň pracovného pokoja sobota 26. december, 2020
Štátny sviatok piatok 1. január, 2021
Deň pracovného pokoja streda 6. január, 2021
Výročie vzniku ústavu pondelok 1. marec, 2021
Deň pracovného pokoja sobota 1. máj, 2021
Deň pracovného pokoja sobota 8. máj, 2021
Štátny sviatok pondelok 5. júl, 2021
Štátny sviatok nedeľa 29. august, 2021
Štátny sviatok streda 1. september, 2021
Deň pracovného pokoja streda 15. september, 2021

Stránky