Robotika

Televízna reportáž, ktorá sa zaoberá úvahami o možnostiach „oživenia mŕtveho ľudského tela za pomoci umelej inteligencie.“ Na otázky odpovedali aj pracovníci Ústavu robotiky a kybernetiky.

Televízna reportáž na tému Európsky týždeň robotiky. Názov reportáže: „Európsky týždeň robotiky.

Ústav robotiky a kybernetiky spoločne s Národným centrom robotiky dňa 27.11.2015 usporiadali pre žiakov stredných a základných škôl prehliadku pracovísk pri príležitosti Európskeho týždňa robotiky (23. - 29. November 2015).

Ústav robotiky a kybernetiky spoločne s Národným centrom robotiky srdečne pozývajú žiakov stredných škôl a ich učiteľov na prehliadku pracovísk, ktorá sa bude konať v rámci Európskeho týždňa robotiky dňa 27. novembra 2015 o 10:00.

V rámci prehliadky uvidíte priestory Národného centra robotiky, servopohonové laboratóriá, výskumné pracovisko pre prvé slovenské družice a biokybernetické laboratóriá. Tak isto bude predstavené pracovisko ako celok.

Kolektív pracovníkov Ústavu robotiky a kybernetiky: František Duchoň, Martin Dekan, Michal Tölgyessy a Peter Pásztó, sa stal víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií.
Blahoželáme!

13. október, 2015
Trenčín, areál výstaviska EXPO CENTER a.s., pavilón č. 10

Televízna reportáž na tému Robot na prechádzke. Názov reportáže: „Robot na prechádzke.

Kde sa končí prepracovaný algoritmus a začína inteligencia, či kreativita? Koľko samostatnej vôle môžeme dať strojom a prečo máme nepríjemný pocit, keď sa na nás podobajú? V diskusii z cyklu Science na N-tú, sa rozprávalo o umelej inteligencii, jej využití, ale aj možných hrozbách. Hosťami boli prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., RNDr. Andrej Lúčny, PhD. a prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Stránky

Subscribe to RSS - Robotika