Pedagogika

V rokoch 2013-2017 sa uskutočnilo tridsaťtri obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

18. január, 2017 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
15. december, 2016 (11:00)
9. január, 2017
25. november, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
27. október, 2016 (15:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie
19. september, 2016

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok (opr. termín) inžinierskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika