Pedagogika

11. máj, 2017
10. máj, 2017
9. máj, 2017
3. júl, 2017
22. máj, 2017

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika. Harmonogram dištančného štúdia: [pdf].

V rokoch 2013-2017 sa uskutočnilo tridsaťtri obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie:

15. december, 2016 (11:00)

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika