Pedagogika

V rokoch 2013-2017 sa uskutočnilo tridsaťpäť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:
Ing. Anežka Chovancová: Control of 4-rotor flying platform (30.8.2017)
Ing. Ľuboš Chovanec: Riadenie slabo tlmených dynamických systémov (30.8.2017)

30. august, 2017 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
30. august, 2017 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. september, 2017
4. júl, 2017
13. jún, 2017 - 14. jún, 2017
4. máj, 2017 (08:15)
C 801

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika