Začiatok výučby v letnom semestri 2017/18

Dátum: 

18.09.2017