Štátne skúšky inžinierrskeho štúdia

Dátum: 

13.06.2017 - 16.06.2017