Ponuka Diplomových projektov v ak. r. 2015/2016

Poznámka: V prípade záujmu je možné prijať aj viacerých študentov na jednu tému (každý bude mať vlastné zadanie s úlohami, ktoré sa týkajú tej istej témy). Pre viac informácií prosím kontaktujte vedúceho práce a pedagogickú referentku p. Semanovú (D415).

 

Vedúci práce Konzultant Téma Študent
Babinec Andrej, Ing., PhD.
[1]
Mudrák Maroš, Ing. Generovanie robotických modulov v prostredí Process Simulate
[Babinec_1.docx]
Bc. Samuel Kubas
Babinec Andrej, Ing., PhD.
[2]
  Detekcia a predikcia pohybu dynamických prekážok
[Babinec_2.docx]
 
Babinec Andrej, Ing., PhD.
[3]
  Spracovanie obrazu pre potreby v robotike
[Babinec_3.docx]
Bc. Tomáš Plachý
Babinec Andrej, Ing., PhD.
[4]
  Vytvorenie balíčka v ROS pre silovo-momentový snímač
[Babinec_4.docx]
 
Babinec Andrej, Ing., PhD.
[5]
  Využitie ROS pri návrhu lokalizácie mobilného robota pomocou laserového skenera
[Babinec_5.docx]
 
Dekan Martin, Ing., PhD.
[6]
  Využitie 3D údajov v mobilnej robotike
[Dekan_1.docx]
Bc. Matúš Kyseľ
Dekan Martin, Ing., PhD.
[7]
  Lokalizácia mobilného robota v priestore
[Dekan_2.docx]
Bc. Csaba Csampai
Dekan Martin, Ing., PhD.
[8]
  Detekcia objektov v 3D priestore pre potreby mobilnej robotiky
[Dekan_3.docx]
Bc. David Šuran
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
[9]
  Inteligentný riadiaci systém
[Dubravsky_1.docx]
Bc. Martin Minár
Dúbravský Jozef, Ing., PhD.
[10]
  Riadenie tepelnej sústavy
[Dubravsky_2.docx]
Bc. Hana Kováčová
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[11]
Mudrák Maroš, Ing. Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA
[Duchon_1.docx]
Bc. Vladimír Mečiak
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[12]
Ing. Peter Ivánka 3D tlačiarne pre využitie vo výrobnom procese
[Duchon_2.docx]
Bc. Róbert Matuška
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[13]
Ing. Peter Ivánka 3D tlačiarne pre personálne aplikácie
[Duchon_3.docx]
Bc. Andrej Halán
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[14]
Ing. Peter Ivánka Aplikácia riadenia kooperácie priemyselného robota s CNC strojom
[Duchon_4.docx]
 
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[15]
Ing. Peter Ivánka Digitalizácia a informatizácia riadiacich procesov
[Duchon_5.docx]
 
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[16]
Ing. Peter Ivánka Lasery vo výrobnom procese
[Duchon_6.docx]
 
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[17]
Ing. Maroš Mudrák Implementácia ROS pre potreby riadenia robotických systémov KUKA
[Duchon_7.docx]
 
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[18]
Ing. Pavol Varga Implementácia ROS pre potreby riadenia priemyselných roboto
[Duchon_8.docx]
Bc. Lukáš Surovčík
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[19]
Beňo Peter, Ing. Mobilná platforma pre vývoj algoritmov pre smart zariadenia
[Duchon_Beno_1.docx]
Bc. Jozef Bošanský, Bc. Roland Adamiczky
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[20]
Beňo Peter, Ing. Automatizovaná domácnosť vytvorená pomocou bežne dostupných robotických komponentov
[Duchon_Beno_2.docx]
Bc. Peter Vítek, Bc. Richard Borbély
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[21]
Beňo Peter, Ing. Snímanie giest pomocou RGBD kamery na platforme ARM
[Duchon_Beno_3.docx]
 
Duchoň František, doc. Ing., PhD.
[22]
Beňo Peter, Ing. Snímanie mračien bodov a možnosti ich spracovania
[Duchon_Beno_4.docx]
 
Ernek Martin, Ing., PhD.
[23]
  Adaptívne riadenie teploty laboratórneho modelu
[Ernek_1.docx]
 
Ernek Martin, Ing., PhD.
[24]
  Prediktívne riadenie výšky hladiny v nádrži
[Ernek_2.docx]
Bc. Michal Smolnický
Ernek Martin, Ing., PhD.
[25]
  Prediktívne riadenie teploty tepelného systému
[Ernek_3.docx]
Bc. Tomáš Nagy
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.
[26]
  Externý grafický adaptér
[Fodrek_1.docx]
Bc. Jakub Vydra
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.
[27]
  Návrh mobilnej aplikácie pre iOS na snímanie QR kódov s využitím knižníc OpenCV
[Fodrek_2.docx]
Bc. Vladimír Vojtko
Fodrek Peter, doc. Ing., PhD.
[28]
  Podľa výberu z tém bakalárskych a diplomových prác z http://mojefedora.cz/diplomky/ vedených spoločnosťou Red Hat Czech, Brno.
[Fodrek_3.docx]
 
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[29]
  Riadenie rezačky 3D polystyrénu s odporovým drôtom
[Hubinsky_1.docx]
Bc. Martin Beleš
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[30]
  Riešenie kinematických úloh pre riadenie ramena priemyselného robota
[Hubinsky_2.docx]
Bc. Jaroslav Duraj
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[31]
  Snímanie a spracovanie EEG signálov mozgu pre účely využitia v systémoch HMI
[Hubinsky_3.docx]
Bc. Matej Ondrášik
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[32]
  Transportný robot pre sledovanie operátora
[Hubinsky_4.docx]
Bc. Juraj Fojtík
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[33]
  Riadenie pohybu redundantného všesmerového podvozku
[Hubinsky_5.docx]
Bc. Branislav Dlugoš
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.
[34]
Šovčík Ján, Ing. Využite humanoidného robota ako recepčného
[Hubinsky_Sovcik_5.docx]
Bc. Peter Barkóczi
Kajan Slavomír, Ing., PhD.
[35]
  Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov
[Kajan_1.docx]
Bc. Jozef Goga
Kajan Slavomír, Ing., PhD.
[36]
  Modelovanie nelineárnych dynamických systémov evolučnými algoritmami
[Kajan_2.docx]
Bc. Gábor Vass
Kajan Slavomír, Ing., PhD.
[37]
  Ovládanie simulačných modelov v prostredí Matlab senzorom Kinect.
[Kajan_3.docx]
Bc. Frederik Špaldoň
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.
[38]
  Robustné sledovanie referenčného signálu
[Kardos_1.docx]
Bc. Tomáš Kolek
Kardoš Ján, doc. Ing., PhD.
[39]
  Aplikácia integračného kĺzavého režimu v pohybových systémoch
[Kardos_2.docx]
 
Körösi Ladislav, Ing., PhD.
[40]
  Modelovanie a riadenie udalostného systému
[Korosi_1.docx]
Bc. Michal Sádovský
Körösi Ladislav, Ing., PhD.
[41]
  Riadenie udalostných systémov pomocou funkčných blokov
[Korosi_2.docx]
Bc. Michal Beňo
Körösi Ladislav, Ing., PhD.
[42]
  Fuzzy systém pre PLC
[Korosi_3.docx]
Bc. Magdaléna Rajová
Lehocki Fedor, Ing. PhD.
[43]
  Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
[Lehocki_1.docx]
Bc. Peter Čech
Miklovičová Eva, doc. Ing., PhD.
[44]
  Prediktívne riadenie nelineárnych systémov
[Miklovicova_1.docx]
Bc. Vladislav Gašparových
Mrafko Leo, Ing., PhD.
[45]
  Simulácia technologických procesov pomocou prostredia SIMIT
[Mrafko_1.docx]
Bc. František Durdy
Mrafko Leo, Ing., PhD.
[46]
  Riadenie AGV pomocou procesoru ARM
[Mrafko_2.docx]
 
Mrafko Leo, Ing., PhD.
[47]
  Sieťové riadenie pomocou PLC
[Mrafko_3.docx]
Bc. Marián Štilec
Mrafko Leo, Ing., PhD.
[48]
  Automatizácia úpravne vody pre výrobu demineralizovanej vody používanej na výrobu epychlórhydrínu
[Mrafko_4.docx]
Bc. Jaroslav Grejták
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.
[49]
  Vplyv fyzickej aktivity na reguláciu glukózy diabetika 2. typu
[Murgas_1.docx]
 
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.
[50]
  Simulačný model reguláciu glukózy diabetika 2. typu
[Murgas_2.docx]
 
Murgaš Ján, prof. Ing., PhD.
[51]
  Analýza vlastností systémového stabilizátora (PSS) v elektrizačnej sústave
[Murgas_3.docx]
 
Pásztó Peter, Ing., PhD.
[52]
  Android aplikácia na detekciu hodnoty mincí pomocou vizuálneho systému
[Paszto_1.docx]
Bc. Jerguš Frajt
Pásztó Peter, Ing., PhD.
[53]
  Android aplikácia transformujúca hudobný záznam do notového zápisu
[Paszto_2.docx]
Bc. Zuzana Žemličková
Pásztó Peter, Ing., PhD.
[54]
  Navigácia robota pomocou vizuálneho systému k viditeľnému objektu na hladine vody
[Paszto_3.docx]
Bc. Matej Vargovčík
Pavlovičova Jarmila, prof. Ing., PhD.
[55]
  Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice
[Pavlovicova_1.docx]
Bc. Monika Andonova
Pavlovičova Jarmila, prof. Ing., PhD.
[56]
  Rozpoznávanie emócií na obrazoch ľudských tvárí
[Pavlovicova_2.docx]
Bc. Anna Pružinská
Rodina Jozef, Ing. PhD.
[57]
  Vizuálna odometria pre bezpilotné lietajúce roboty
[Rodina_1.docx]
Bc. Richard Thonhauser
Rodina Jozef, Ing. PhD.
[58]
  Vibračná diagnostika funkčného stavu lietajúcich robotov
[Rodina_2.docx]
Bc. Ladislav Tar
Rodina Jozef, Ing. PhD.
[59]
  HRI pre bezpilotné lietajúce roboty
[Rodina_3.docx]
Bc. Patrik Buranský
Rodina Jozef, Ing. PhD.
[60]
  Systém rozšírenej reality pre FPV lietajúce roboty
[Rodina_4.docx]
Bc. Maroš Mikláš, Bc. Ivan Torda
Sekaj Ivan, doc. Ing., PhD.
[61]
  Návrh bio-inšpirovaných optimalizačných algoritmov
[Sekaj_1.docx]
Bc. Zoltán Czinege
Sekaj Ivan, doc. Ing., PhD.
[62]
  Model regulácie krvného tlaku
[Sekaj_2.docx]
Bc. Dalibor Koziel
Sekaj Ivan, doc. Ing., PhD.
[63]
  Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy
[Sekaj_3.docx]
Bc. Michal Mlatiček
Tárník Marián, Ing., PhD.
[64]
  Predikcia glykémie ľudí s diabetom 1. typu
[Tarnik_1.docx]
Bc. Samuel Žido
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.
[65]
  Riadenie udalostného systému
[Vitko_1.docx]
Bc. Patrícia Belešová
Vitko Anton, prof. Ing., PhD.
[66]
  Fuzzy-neuro navigácia
[Vitko_2.docx]