Pernecký Daniel

Pernecký Daniel, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
  • Sekaj, Ivan - Linder, Marek - Pernecký, Daniel: Experimental Comparison of Selected Types of Parallel Evolutionary Algorithms. In ECTA 2011 and FCTA 2011 : Proceedings of the International Conference on Evolutionary Computation Theory and Applications and International Conference on Fuzzy Computation Theory and Applications. Paris, France, 24-26 October, 2011. Springer, 2011, s. 296--302. ISBN 978-989-8425-83-6.
  • Pernecký, Daniel - Sekaj, Ivan: Grammatical Evolution Based Controller Design. In MENDEL 2013 : 19th International Conference on Soft Computing; Brno, Czech Republic; 26-28 June 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013, s. 81--86. ISBN 978-80-214-4755-4.
  • Linder, Marek - Pernecký, Daniel - Sekaj, Ivan: Grid Computing in Matlab for Solving Evolutionary Algorithms. In Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : 20th Annual Conference Proceedings. Bratislava, 7.11. 2012. Bratislava: RT Systems, 2012, s. 6. ISBN 978-80-970519-4-5.
  • Pernecký, Daniel: Paralelné a adaptívne genetické algoritmy:. Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2014. 82 s.
  • Pernecký, Daniel: Paralelné evolučné algoritmy:. Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 83 s.
  • Pernecký, Daniel - Sekaj, Ivan: Paralelné genetické algoritmy. In ŠVOČ 2012 [elektronický zdroj] : Zborník vybraných prác, Bratislava, 25. apríl 2012. s. 253--258.

2009 - 2012

študent
Aplikovaná informatika

FEI STU v Bratislave

2012 - 2014

študent
Kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2014

doktorand
Automatizácia a riadenie

ÚRK FEI STU v Bratislave

 

Dĺžka projektu Názov projektu
2016 - 2019 Riadenie dynamických systémov za podmienok neurčitosti