Kajan Slavomír

Kajan Slavomír, Ing. PhD.

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 503

Miestnosť: 

D704
 • Kaniansky, D. - Masár, M. - Danková, Mária - Bodor, R. - Rákocyová, R. - Pilná, M. - Jöhnck, M. - Stanislawski, B. - Kajan, Slavomír: Column switching in zone electrophoresis on a chip. In: Journal of Chromatography. - ISSN 0021-9673. - A 1051 (2004), s. 33-42
 • Sekaj, Ivan - Kajan, Slavomír - Körösi, Ladislav - Dideková, Zuzana - Mrafko, Leo: Neuro-Predictive Control Design Based on Genetic Algorithms. In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom
 • Kajan, Slavomír: Solution of Classification Problems Using Multilayer Perceptron Network. In: Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. - Pardubice : University of Pardubice, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - C047a[6]
 • Kajan, Slavomír: Neural Controllers for Nonlinear Systems in Matlab. In: Technical Computing Prague 2008 : 16th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 11.11.2008. - Praha : Humusoft s.r.o, 2008. - ISBN 978-80-7080-692-0. - CD-Rom
 • Hypiusová, Mária - Kajan, Slavomír: Robust Controller Design by Genetic Algorithm. In: Technical Computing Prague 2009 : 17th Annual Conference Proceedings. Prague, Czech Republic, 19.11.2009. - Prague : Humusoft, Ltd., 2009. - ISBN 978-80-7080-733-0. - CD-Rom
 • Kajan, Slavomír: Modelovanie a riadenie systémov pomocou neurónových sietí s ortogonálnymi funkciami v prostredí MATLAB. In: Technical Computing Prague 2006 : 14th Annual Conference Proceedings. Praha/ČR/, 26.10.2006. - Praha : Humusoft s.r.o, 2006. - ISBN 80-7080-616-8. - CD-Rom
 • Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan: Control of Kinematic Systems Using Neural Model. In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 63-66
 • Kajan, Slavomír - Sekaj, Ivan: Parameter Tuning of Steam Pressure Controller Using Genetic Algorithm and Neural Model. In: Selected Topics in Modelling and Control. Vol. 6. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-227-3318-2. - S. 119-123
 • Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj: Parallel Computing on Graphics Cards. In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 1: Systémy automatického riadenia (2010), s. 49-52
 • Dideková, Zuzana - Kajan, Slavomír: Neural Control of Non-Linear Processes Designed by Genetic Algorithms. In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - október (2009), http://www.posterus.sk/?p=3138
Predmet Pozícia
Umelá inteligencia Cvičiaci, Prednášajúci
Výpočtová inteligencia v riadení Cvičiaci
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci, Prednášajúci