Goga Jozef

Goga Jozef, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706

Kajan, Slavomír -- Pernecký, Daniel -- Goga, Jozef: Application of neural network in medical diagnostics. In Technical computing Prague 2015: elektronický zdroj sborník příspěvků 23. ročníku konference. Praha, 4.11. 2015. 1. vyd. Praha: University of Chemistry and Technology, 2015, ISBN 978-80-7080-936-5.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír: Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov. Diplomová práca. FEI STU 2017. 56 s.

Goga, Jozef -- Kajan, Slavomír: Využitie neurónových sietí na diagnostiku ochorení. Bakalárska práca. FEI STU 2015. 43 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Priemyselná informatika
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika