Rodina Jozef

Rodina Jozef, MSc. PhD.

Position: 

  • Teacher
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 505

Room: 

D613

1.

Rodina, Jozef
Aplikácia inerciálnych snímačov pre riadenie mobilných robotických platforiem : dát. obhaj. 28.2.2014, č. ved. odb. 5-2-14. Dizertačná práca. Bratislava: FEI STU, 2014. 105 s.

2.

Duchoň, František - Babinec, Andrej - Rodina, Jozef - Fico, Tomáš - Hubinský, Peter
Probabilistic Approach to Mobile Robot Localization Based on Gaussian Models of Sensors. Applied Mechanics and Materials Vol. 607. s. 803--810. ISSN 1660-9336.

3.

Duchoň, František - Hanzel, Jaroslav - Babinec, Andrej - Rodina, Jozef - Pásztó, Peter - Gajdošík, Daniel
Improved GNSS Localization with the Use of DOP Parameter. Applied Mechanics and Materials Vol. 611. s. 450--466. ISSN 1660-9336.

4.

Hubinský, Peter - Rodina, Jozef - Hanzel, Jaroslav - Rudolf, Boris
Identification of Vertical Deep-Ocean Pipe End-Point Position. In The Proceedings of Tenth (2013) ISOPE Ocean Mining (& Gas Hydrates) Symposium : Szczecin, Poland, September 22-26, 2013. Cupertino: ISOPE - The International Society of Offshore and Polar Engineers, 2013, s. 234--238. ISBN 978-1-880653-92-0.

5.

Hanzel, Jaroslav - Kľúčik, Marian - Duchoň, František - Rodina, Jozef
Localization of Small Mobile Robot by Low-Cost GPS Receiver. Journal of Mechanics Engineering and Automation Vol. 3, Iss. 8. s. 522--528. ISSN 2159-5283.

6.

Hanzel, Jaroslav - Duchoň, František - Rodina, Jozef - Pásztó, Peter
Global Navigation Systems for Mobile Robots. International Journal of Systems Applications, Engineering & Development Vol. 7, Iss. 5. s. 279--285. ISSN 2074-1308.

7.

Hanzel, Jaroslav - Duchoň, František - Rodina, Jozef - Pásztó, Peter
Processing of GPS Data for Mobile Robot. In Recent Advances in Robotics, Aeronautical and Mechanical Engineering : 1st International Vonference on Mechanical and Robotics Engineering (MIREN ´13), 1st Ingernational Conference on Aeronautical and Mechanical Engineering (AEME´13). Athens, Greece, May 14-16,2013. [s.l.]: WSEAS, 2013, s. 128--133. ISBN 978-1-61804-185-2.

8.

Chovancová, Anežka - Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Modelling of the VTOL Micro Aerial Mobile Robot. ATP Journal plus Č. 1 : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. s. 104--107. ISSN 1336-5010.

9.

Hubinský, Peter - Rodina, Jozef
Generalized Model of the Two-Wheeled Mobile Robot. ATP Journal plus Č. 1 : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. s. 108--111. ISSN 1336-5010.

10.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Advanced Control of the Mono Axial Vehicle with Variable Parameters. Procedia Engineering Vol. 48 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems. 5th International Conference. Zemplínska Šírava, Slovakia, November 6- 8, 2012. s. 592--598. ISSN 1877-7058.

11.

Duchoň, František - Babinec, Andrej - Rodina, Jozef - Palkovič, Lukáš
Dni mobilnej robotiky. Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Roč.19, č.3. s. 10. ISSN 1336-2593.

12.

Hanzel, Jaroslav - Kľúčik, Marian - Duchoň, František - Rodina, Jozef
Evaluation and the Use of GPS Receivers for Small Mobile Robots in Local Coordinate System. In IN-TECH 2012 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26. - 28. 09. 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012, s. 503--506. ISBN 978-953-6326-77-8.

13.

Kľúčik, Marian - Pásztó, Peter - Babinec, Andrej - Jurišica, Ladislav - Hanzel, Jaroslav - Rodina, Jozef
The Search for Optimal Trajectories of the Welding Tool in the Automatic Welding Line Using Evolutionary Computation. In IN-TECH 2012 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26. - 28. 09. 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012, s. 229--232. ISBN 978-953-6326-77-8.

14.

Palkovič, Lukáš - Rodina, Jozef - Chovanec, Ľuboš - Hubinský, Peter
Integration of Inertial Measuring Unit Platform into MATLAB Simulink. In 9th IFAC Symposium on Advances in Control Education, June 19-21, 2012, Nizhny Novogorod, Russia. New York: IFAC, 2012, s. 200--205. ISBN 978-3-902823-01-4.

15.

Palkovič, Lukáš - Rodina, Jozef - Chovanec, Ľuboš - Hubinský, Peter
MATLAB Simulink Block for MEMS Based Attitude Sensor. In Selected Topics in Modelling and Control Vol. 8. Bratislava: Slovak University of Technology Press, 2012, s. 116--120. ISBN 978-80-227-3840-8.

16.

Tölgyessy, Michal - Hubinský, Peter - Rodina, Jozef
Controlling a Hexapod Robotic System with Hand Gestures Using a Depth Camera. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012 (MMK 2012) : Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference; 10.-14.prosince 2012, Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 3318--3323. ISBN 978-80-905243-3-0.

17.

Kozák, Andrej - Hujsi, Ivan - Rodina, Jozef
GPU-Accelerated Parallel Genetic Algorithms. In GCCP 2011 Proceedings : 7th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems. Bratislava, Slovakia, October 24 - 26, 2011. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2011, s. 86--92. ISBN 978-80-970145-5-1.

18.

Palkovič, Lukáš - Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
IMU Platform for Workshops. In Robotics in Education 2011 : 2nd International Conference. Vienna, Austria, 15-16 August 2011. Vienna: INNOC, 2011, s. 129--133. ISBN 978-3-200-02273-7.

19.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Stability Control Design of SegwayTM Like Differential Drive by Using MEMS Sensors. Metalurgija. Metallurgy Roč. 49, č. 2. s. 483--487. ISSN 0543-5846.

20.

Hubinský, Peter - Rodina, Jozef
Hybrid Control of the Mono Axial Vehicle. AT&P Journal Plus Č. 1: Systémy automatického riadenia. s. 84--88. ISSN 1336-5010.

21.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Mono Axial Vehicle Platform for Education Purposes. In Robotics in Education 2010 : Proceedings of the 1st International Conference. Bratislava, 16.-17. 9. 2010. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010, s. 139--145. ISBN 978-80-227-3353-3.

22.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Motion Control of Mono Axial Vehicle. In Process Control 2010 : 9th International Conference. Kouty nad Desnou, 7.-10. 6. 2010. Pardubice: University of Pardubice, 2010, s. 016. ISBN 978-80-7399-951-3.

23.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Stabilization of the Segway Like Mobile Platform by Using MEMS Sensors. In Modelling of the Mechanics and Mechatronics Systems MMaMS '2009 : Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2009 : 3rd International Conference. Proceedings of Lectures. Zemplínska Šírava, Slovak Republic, 22.-24.9.2009. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 402--406. ISBN 978-80-553-0288-1.

24.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Využitie MEMS snímačov na stabilizáciu a riadenie mobilných robotických platforiem. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 15, č. 4. s. 38--40. ISSN 1335-2547.

25.

Rodina, Jozef - Hubinský, Peter
Návrh riadenia stabilizácie diferenciálneho podvozku typu segway pomocou pohybových MEMS snímačov. In ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. Bratislava: STU v Bratislave FEI, 2009, ISBN 978-80-227-3094-5.

26.

Rodina, Jozef
Návrh riadenia gyroskopického stabilizovaného robotického podvozku. Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2009. 48 s.

 

Course Position
Embedded control systems Teacher, Lecturer