Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Project type / Agency: 

Europsky socialny fond

Project code: 

13120120287

Project duration: 

1. November, 2006 to 30. November, 2008

Solver: