Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

Project type / Agency: 

Europsky socialny fond

Project code: 

11230220525

Project duration: 

1. January, 2006 to 31. December, 2008

Solver: